Mniejsza spoczynkowa zmienność rytmu serca związana z trudnościami seksualnymi u kobiet

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że kobiety z niską zmiennością rytmu serca również cierpią na dysfunkcje seksualne. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez Amelię Stanton z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin w USA, opublikowanego w czasopiśmie Springer Applied Psychophysiology and Biofeedback.

Zmienność rytmu serca odnosi się do różnic w długości czasu pomiędzy kolejnymi uderzeniami serca. Jest to jedna z najbardziej czułych i obiektywnych miar wzajemnego oddziaływania między współczulnym układem nerwowym (który aktywuje tzw. reakcję walki lub ucieczki) a przywspółczulnym układem nerwowym (który reguluje nieświadome czynności organizmu, takie jak bicie serca i oddychanie). Razem tworzą one autonomiczny układ nerwowy. Jeśli jest on w równowadze i funkcjonuje prawidłowo, człowiek jest w stanie przystosować się do zmian fizjologicznych i środowiskowych oraz do stresu, gdy zachodzi taka potrzeba.

Zmienność rytmu serca odgrywa rolę zwłaszcza w funkcji podniecenia seksualnego u kobiet. Jest ona wyznacznikiem zdrowego serca i zdolności organizmu do odpowiedniej modulacji ciśnienia krwi w różnych kontekstach. Jest to ważne, ponieważ pobudzenie seksualne polega w dużej mierze na selektywnej manipulacji ciśnieniem krwi w narządach płciowych. Zmienność rytmu serca ma również związek z przetwarzaniem sygnałów emocjonalnych. W tym kontekście niska spoczynkowa zmienność rytmu serca może odzwierciedlać słabe zdrowie emocjonalne i odwrotnie.

Zespół Stantona przeanalizował dane 72 kobiet w wieku od 18 do 39 lat, które wcześniej uczestniczyły w trzech eksperymentach (jeden opublikowany, dwa nie) przeprowadzonych na Uniwersytecie Teksańskim w Austin. W trakcie tych badań mierzono zmienność rytmu serca i funkcjonowanie seksualne (zwłaszcza podniecenie fizjologiczne i ogólne funkcjonowanie seksualne, które obejmuje takie dziedziny jak nawilżenie, ból i satysfakcja), podczas gdy kobiety oglądały neutralny film, a następnie film erotyczny.

Stwierdzono, że kobiety z mniejszą niż przeciętna zmiennością rytmu serca istotnie częściej zgłaszają dysfunkcję podniecenia seksualnego i ogólną dysfunkcję seksualną niż pozostałe. Istnieje już ustalony związek pomiędzy spoczynkową zmiennością rytmu serca a zaburzeniami erekcji u mężczyzn.

„Nasze badanie wykazało, że niska zmienność rytmu serca może narażać kobiety na problemy z podnieceniem seksualnym i ogólne trudności w sferze seksualnej” – mówi Stanton. „Biorąc pod uwagę, że niska zmienność rytmu serca w spoczynku jest związana z depresją, lękiem i uzależnieniem od alkoholu, nie jest zaskakujące, że może ona również przewidywać dysfunkcje seksualne u kobiet.”

Stanton twierdzi, że monitorowanie zmienności rytmu serca może być efektywnym kosztowo, łatwym do podawania i nieinwazyjnym wskaźnikiem, który klinicyści mogą wykorzystać do oceny potencjalnych dysfunkcji seksualnych i monitorowania postępów leczenia. Może to być szczególnie cenne w przypadku leczenia pacjentek, które oprócz problemów z sercem cierpią również na zaburzenia podniecenia seksualnego.

Źródło artykułu:

Materiały dostarczone przez Springer Science+Business Media. Uwaga: Treść może zostać dostosowana pod względem stylu i długości.