Co najmniej 1 na 10 młodych Brytyjczyków zgłasza, że niedawno doświadczyła niepokojącego problemu seksualnego

Jak wynika z nowych badań opublikowanych w Journal of Adolescent Health, mniej więcej jeden na dziesięciu młodych mężczyzn i jedna na osiem młodych kobiet w Wielkiej Brytanii, którzy są aktywni seksualnie, doświadczyli w ciągu ostatniego roku niepokojącego problemu seksualnego trwającego co najmniej trzy miesiące. [1]

Badanie wykazało, że bardzo niewielu młodych ludzi doświadczających trudności szukało profesjonalnej pomocy w związku ze swoim życiem seksualnym. Badacze twierdzą, że nierozwiązanie problemów we wczesnej dorosłości może potencjalnie wpłynąć na szczęście seksualne i związki w przyszłości.

Wyniki pochodzą z trzeciego Narodowego Sondażu Postaw i Stylów Życia Seksualnego (Natsal-3) – największego naukowego badania stylów życia w zakresie zdrowia seksualnego w Wielkiej Brytanii – przeprowadzonego przez London School of Hygiene & Tropical Medicine, UCL i NatCen Social Research.

„Funkcje seksualne” definiuje się jako stopień, w jakim dana osoba jest w stanie uczestniczyć w relacjach seksualnych i czerpać z nich przyjemność. Autorzy uważają, że jest to pierwsze badanie w Wielkiej Brytanii, które koncentruje się na funkcjach seksualnych we wczesnej dorosłości.

Badacze przeanalizowali dane z ankiety przeprowadzonej wśród 1,875 aktywnych seksualnie i 517 nieaktywnych seksualnie uczestników w wieku 16 — 21 lat. W badaniu wykorzystano pozycje ze specjalnie opracowanej miary funkcji seksualnych, aby zapytać uczestników, jakie problemy seksualne trwające trzy miesiące lub dłużej doświadczyli w ciągu ostatniego roku. Inne pytania dotyczyły tego, w jakim stopniu problemy te powodowały niepokój uczestników oraz czy szukali oni pomocy lub porady dotyczącej ich życia seksualnego. [2]

Stwierdzono, że jedna trzecia aktywnych seksualnie młodych mężczyzn (34%) i nieco mniej niż połowa aktywnych seksualnie młodych kobiet (44%) doświadczyła w ciągu ostatniego roku jednego lub więcej problemów seksualnych trwających co najmniej trzy miesiące. Dane te nie były dużo niższe niż w szerszej grupie wiekowej 16-74, którą zespół badał w poprzednim badaniu. [3]

Koncentrując się na powodowanym niepokoju, nowe badania wykazały, że około jeden na dziesięciu młodych mężczyzn (9%) i jedna na osiem młodych kobiet (13%), którzy byli aktywni seksualnie, zgłosili przynajmniej jeden problem seksualny trwający trzy miesiące lub dłużej w ciągu ostatniego roku, z powodu którego odczuwali niepokój.

Wśród młodych kobiet najczęściej zgłaszanymi niepokojącymi problemami były trudności z osiągnięciem punktu kulminacyjnego (6% aktywnych seksualnie kobiet) i brak zainteresowania seksem (5%). Wśród młodych mężczyzn najczęstsze problemy to zbyt szybkie osiąganie punktu kulminacyjnego (5% aktywnych seksualnie mężczyzn) oraz trudności z uzyskaniem i utrzymaniem erekcji (3%).

Główny autor dr Kirstin Mitchell, która rozpoczęła badania w London School of Hygiene & Tropical Medicine, a obecnie pracuje w MRC/CSO Social and Public Health Sciences Unit, University of Glasgow, powiedziała: „Jeśli chodzi o seksualność młodych ludzi, troska specjalistów koncentruje się zazwyczaj na zapobieganiu zakażeniom przenoszonym drogą płciową i nieplanowanym ciążom. Powinniśmy jednak myśleć o zdrowiu seksualnym znacznie szerzej, ponieważ problemy seksualne mogą wpływać na dobrostan seksualny młodych ludzi w dłuższej perspektywie.

„Nasze wyniki pokazują, że niepokojące problemy seksualne nie są doświadczane jedynie przez starszych Brytyjczyków – są one w rzeczywistości stosunkowo powszechne również we wczesnej dorosłości. Osoby zajmujące się edukacją seksualną i zdrowiem seksualnym powinny zapewnić młodym ludziom otuchę i możliwość wczesnego przedyskutowania tych problemów i zajęcia się nimi. Jeśli chcemy poprawić dobrostan seksualny w populacji Wielkiej Brytanii, musimy dotrzeć do ludzi w momencie, gdy rozpoczynają życie seksualne, w przeciwnym razie brak wiedzy, lęk lub wstyd mogą przerodzić się w trwające całe życie problemy seksualne, które mogą być szkodliwe dla przyjemności seksualnych i związków.”

Ponad jedna trzecia młodych ludzi (36% mężczyzn i 42% kobiet), którzy zgłosili jeden lub więcej problemów seksualnych, szukała pomocy w związku ze swoim życiem seksualnym, ale rzadko była to pomoc profesjonalistów. Najczęściej szukali oni pomocy u rodziny i przyjaciół, w mediach i źródłach samopomocy, w tym w Internecie. Tylko 4% młodych mężczyzn i 8% młodych kobiet, którzy zgłosili problemy seksualne, skonsultowało się w ciągu ostatniego roku ze specjalistą (np. lekarzem pierwszego kontaktu, specjalistą od zdrowia seksualnego lub psychiatrą) w sprawie swojego życia seksualnego.

Wśród młodych ludzi objętych badaniem, którzy nie uprawiali seksu w ciągu ostatniego roku, 10% stwierdziło, że unikali tego z powodu trudności seksualnych, jakich doświadczyli oni sami lub ich partner. [4]

Współautorka badania, profesor Kaye Wellings z London School of Hygiene & Tropical Medicine, powiedziała: „Brytyjska edukacja seksualna często milczy na temat kwestii satysfakcji seksualnej, ale są one wyraźnie ważne dla młodych ludzi i powinny być poruszane. Edukacja seksualna mogłaby zrobić znacznie więcej, aby obalać mity na temat seksu, dyskutować o przyjemności i promować równość płci w związkach. Nauczanie młodych ludzi o znaczeniu komunikacji i szacunku w związkach jest także kluczem do pomocy w zrozumieniu i rozwiązywaniu problemów, które mogą pojawić się w ich życiu seksualnym.”

Autorzy zauważają, że ich badanie może być ograniczone przez czynniki takie, jak ewentualna tendencyjność pamięciowa i niedostateczna liczba odpowiedzi w ankiecie.

Uwagi:

[1] Spośród badanych 9,1% młodych mężczyzn i 13,4% młodych kobiet, którzy byli aktywni seksualnie, zgłosiło przynajmniej jeden niepokojący problem seksualny w ciągu ostatniego roku, trwający trzy miesiące lub dłużej.

[2] Aktywni seksualnie zdefiniowani jako ci, którzy zgłosili seks waginalny, oralny lub analny z przynajmniej jednym partnerem w roku poprzedzającym wywiad. Nieaktywni seksualnie zdefiniowani jako osoby, które miały wcześniej doświadczenia seksualne, ale nie zgłosiły ich w roku poprzedzającym wywiad.

Badacze użyli Natsal-SF, miary funkcji seksualnych specjalnie zaprojektowanej i zwalidowanej do użycia w tym i innych populacyjnych badaniach prewalencji. Warianty problemów związanych z funkcjonowaniem seksualnym podane w ankiecie były następujące: brak zainteresowania seksem, brak przyjemności z seksu, odczuwanie niepokoju podczas seksu, odczuwanie bólu fizycznego w wyniku seksu, brak podniecenia lub pobudzenia podczas seksu, trudności w osiągnięciu punktu kulminacyjnego, zbyt szybkie osiąganie punktu kulminacyjnego, trudności z uzyskaniem/utrzymaniem erekcji (tylko mężczyźni), niekomfortowo sucha pochwa podczas seksu (tylko kobiety).

[3] Mitchell KR, Mercer CH, Ploubidis GB, et al. Sexual function in Britain: Findings from the third national survey of sexual attitudes and lifestyles (Natsal-3). Lancet 2013;382: 1817e29.

[4] Ogółem 262 mężczyzn i 255 kobiet miało wcześniej doświadczenia seksualne, ale nie zgłosiło uprawiania seksu w roku poprzedzającym wywiad.