Badanie określa, kiedy i w jakim stopniu różne metody leczenia raka prostaty wpływają na funkcjonowanie układu moczowego i seksualnego

Mężczyźni chorzy na raka prostaty mogą pewnego dnia być w stanie przewidzieć, kiedy i w jakim stopniu różne metody leczenia wpłyną na ich funkcjonowanie w zakresie oddawania moczu i seksualności, częściowo dzięki nowym wynikom badań przedstawionym przez naukowców z Fox Chase Cancer Center na dorocznym spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Radiacyjnej 56 we wtorek, we wrześniu 16.

Przeglądając dane zebrane z ponad 17,000 ankiet wypełnionych przez mężczyzn, u których zdiagnozowano raka prostaty, badacze z Fox Chase prześledzili, kiedy objawy ze strony układu moczowego i seksualnego pacjentów zmieniły się po każdym rodzaju leczenia i o ile. „Ostatecznym celem” – mówi autor badania, dr Matthew Johnson, lekarz stażysta w Zakładzie Onkologii Radiacyjnej Fox Chase – „jest opracowanie narzędzia predykcyjnego, które pozwoli pacjentom zdecydować, które leczenie jest dla nich odpowiednie, na podstawie objawów, które odczuwali przed leczeniem, oraz ich tolerancji na jakiekolwiek zmiany – nawet tymczasowe – tych objawów.”

Po rozpoznaniu raka prostaty mężczyźni mają wiele możliwości leczenia, w tym operację usunięcia prostaty i kilka rodzajów radioterapii. Mogą być poddani napromienianiu wiązką zewnętrzną skierowaną na prostatę, zwanemu radioterapią z modulacją intensywności (IMRT), lub zabiegowi polegającemu na wszczepieniu radioaktywnych nasion do prostaty, zwanemu brachyterapią niskodawkową (LDR).

Każdy z tych zabiegów niesie ze sobą ryzyko, zwłaszcza dla funkcjonowania układu moczowego i seksualnego mężczyzn. Objawy te występują u mężczyzn nawet bez leczenia, dlatego dr Johnson i jego zespół poprosili mężczyzn o zgłaszanie objawów zarówno przed, jak i po leczeniu, aby sprawdzić, w jaki sposób terapia raka prostaty wpływa na funkcjonowanie układu moczowego i seksualnego.

Łącznie 3,515 mężczyzn wypełniło 14,523 ankiety dotyczące ich problemów z oddawaniem moczu – na przykład poczucia, że muszą często korzystać z toalety, ale nigdy nie mogą całkowicie opróżnić pęcherza.

Ogólnie rzecz biorąc, funkcjonowanie mężczyzn w momencie rozpoczęcia leczenia – ich „poziom wyjściowy” – miało duży wpływ na to, jak zmieniały się ich objawy w trakcie leczenia, mówi dr Johnson.

Analizując wyniki bardziej szczegółowo, badacze zauważyli, że po obserwacji połowy mężczyzn przez co najmniej 28 miesięcy, LDR wiązał się z tymczasowym wzrostem problemów, szczególnie w ciągu pierwszych trzech miesięcy; z czasem problemy te zmniejszyły się i ostatecznie powróciły do poziomu wyjściowego. Po 34 miesiącach mężczyźni poddani LDR nie zgłaszali więcej problemów niż ci, którzy otrzymali IMRT.

Aby zmierzyć, jaki wpływ na problemy seksualne, takie jak zaburzenia erekcji, ma leczenie, badacze dokonali przeglądu 2,624 ankiet zebranych od 857 mężczyzn. Mimo że promieniowanie wiąże się z powolnym pogarszaniem się funkcji erekcji w miarę upływu czasu (być może poprzez wpływ na przepływ krwi do tego obszaru), żadna z form promieniowania nie wydawała się powodować więcej problemów niż inne. U mężczyzn zaobserwowano największy wzrost wczesnych problemów seksualnych po operacji usunięcia prostaty i innych tkanek, osiągający szczyt po 3-7 miesiącach od operacji, co prawdopodobnie było wynikiem uszkodzenia nerwów w czasie operacji; jednak po 22 miesiącach nie było już u nich większego prawdopodobieństwa wystąpienia dodatkowych problemów niż u mężczyzn poddanych IMRT. Co ciekawe, w rzadkich przypadkach, gdy mężczyźni po operacji dobrze funkcjonowali seksualnie i wymagali pooperacyjnej radioterapii, u tych mężczyzn funkcjonowanie seksualne utrzymywało się nawet po dodaniu radioterapii – mówi dr Johnson. „Było to zaskoczeniem, ponieważ wiadomo, że naświetlania powodują problemy seksualne u mężczyzn, którzy nie poddali się operacji” – zauważa dr Johnson.

Ponieważ pacjenci mieli możliwość niewypełniania ankiet, a są to tematy delikatne (wielu mężczyzn wstrzymało się od zgłaszania swoich problemów seksualnych), możliwe jest, że dane te nie uwzględniają niektórych problemów pojawiających się przed i po leczeniu – przyznaje dr Johnson. Mimo to, jak dodaje, korzystanie z ankiet pacjentów ma wiele zalet, ponieważ pacjenci zgłaszają swoje objawy w sposób bardziej wiarygodny i dokładny niż lekarz.

Kolejnym krokiem, jak mówi dr Johnson, jest wykorzystanie tych danych – zebranych od tysięcy mężczyzn – i uporządkowanie ich w sposób ułatwiający lekarzom przewidywanie, kiedy i jak bardzo zmieni się funkcjonowanie pacjenta po zastosowaniu różnych metod leczenia. „Na podstawie tych informacji pacjenci będą mogli wybrać sposób leczenia, który będzie dla nich najbardziej komfortowy.”

Źródło artykułu:

Materiały dostarczone przez Fox Chase Cancer Center. Uwaga: Treść może zostać zmieniona pod względem stylu i długości.