Więcej kobiet aktywnych seksualnie w starszym wieku

Liczne badania wykazują, że starsze kobiety są nadal aktywne seksualnie po siódmej dekadzie życia. Nowe badanie opublikowane online w Menopause, czasopiśmie Północnoamerykańskiego Towarzystwa Menopauzy (NAMS), sugeruje jednak, że co najmniej jedna na siedem kobiet w wieku od 65 do 79 lat cierpi na hipoaktywne zaburzenia pożądania seksualnego (HSDD).

W badaniu kwestionariuszowym, przekrojowym, ponad 1,500 australijskich kobiet zostało ocenionych pod kątem funkcji seksualnych i niepokoju seksualnego zdefiniowanych przez Female Sexual Function Index i Female Sexual Distress Scale-Revised. Grupa ta składała się z 52,6% kobiet pozostających w związkach partnerskich, o średniej wieku 71 lat. W tej grupie 88% miało niskie pożądanie seksualne, 15,5% miało seksualny dystres osobisty, a 13,6% miało HSDD, które definiuje się jako obecność zarówno niskiego pożądania seksualnego, jak i seksualnego dystresu osobistego. Odsetek ten był wyższy od wcześniejszych doniesień dotyczących kobiet w tej grupie wiekowej i zbliżony do częstości występowania u młodszych kobiet.

Chociaż stwierdzono, że HSDD częściej występuje u kobiet mających partnerów, badanie potwierdziło, że starsze kobiety niepozostające w związkach są nadal aktywne seksualnie i mogą odczuwać niepokój z powodu niskiego pożądania seksualnego. Niezależne czynniki obejmowały suchość pochwy podczas stosunku w ciągu ostatniego miesiąca, występowanie umiarkowanych lub ciężkich objawów depresji oraz objawową dysfunkcję dna miednicy.

„To badanie pokazuje, że świadczeniodawcy powinni prowadzić szczere i otwarte rozmowy ze swoimi pacjentkami w miarę ich starzenia się w odniesieniu do pożądania, nastroju, suchości pochwy i problemów dna miednicy, aby ustalić, czy te czynniki wpływają na pożądanie kobiety lub jej zdolność do życia seksualnego” – mówi dr JoAnn Pinkerton, dyrektor wykonawczy NAMS.

Źródło artykułu:

Materiały dostarczone przez The North American Menopause Society (NAMS). Uwaga: Treść może zostać zmieniona pod względem stylu i długości.