Czy chirurgia bariatryczna może sprawić, że mężczyźni będą bardziej męscy?

Mężczyźni, którzy przeszli operację bariatryczną jako długoterminowy sposób utraty wagi, mogą również odnieść korzyści z podwyższonego poziomu testosteronu po operacji. Nie ma jednak dowodów na to, że jakość spermy pacjenta ulega poprawie. Takie są wnioski z kompleksowego przeglądu opublikowanego w czasopiśmie Springer Obesity Surgery, które jest oficjalną publikacją Międzynarodowej Federacji Chirurgii Otyłości i Zaburzeń Metabolicznych (IFSO). Badaniami kierował Shahzeer Karmali, a były one wynikiem współpracy Yung Lee z McMaster University i Jerry’ego Danga z University of Alberta w Kanadzie.

Zmiany hormonalne, spadek funkcjonowania seksualnego i mniejsza satysfakcja w łóżku to jedne z wielu minusów otyłości. Wiadomo, że zwłaszcza otyli mężczyźni doświadczają niższego poziomu testosteronu, mniejszej satysfakcji seksualnej i mniejszej płodności w porównaniu z mężczyznami o prawidłowej wadze. Uważa się, że szanse na męską niepłodność wzrastają średnio o 10 procent na każde dziewięć kilogramów nadwagi mężczyzny.

Do tej pory większość badań dotyczących związku między płodnością a chirurgią bariatryczną koncentrowała się na kobietach. Dlatego Lee i jego współpracownicy postanowili przejrzeć dostępne badania dotyczące wpływu tej procedury na męskie hormony płciowe i jakość spermy.

„W miarę jak wzrasta częstość występowania niepłodności u mężczyzn i chirurgii bariatrycznej, wiedza o tym, jak interwencja chirurgiczna wpływa na wyniki płodności, może lepiej informować pacjentów i chirurgów o decyzjach dotyczących przeprowadzenia tej procedury” – mówi Lee.

W sumie w przeglądzie uwzględniono 28 badania przeprowadzone między 1998 a 2018, obejmujące dane od ponad 1000 pacjentów. We wszystkich tych badaniach analizowano wpływ chirurgii bariatrycznej na męskie hormony płciowe lub cechy nasienia u pacjentów z otyłością.

Lee i jego współpracownicy stwierdzili, że poziom testosteronu u pacjentów znacząco wzrósł po poddaniu się operacji bariatrycznej. Wraz ze wzrostem testosteronu zwiększyło się także stężenie hormonów LH, FSH i SHBG. Wyraźnie spadła również ilość żeńskich hormonów płciowych: estradiolu i prolaktyny. Te zmiany hormonalne sprawiły, że po operacji bariatrycznej znacznie wzrosła również erekcja. Jednak cechy nasienia, takie jak objętość, stężenie, zdolność do poruszania się i budowa, nie uległy większym zmianom po operacji bariatrycznej. W rzeczywistości w kilku przypadkach odnotowano pogorszenie takich parametrów nasienia.

„Może to wynikać z faktu, że wszelkie pozytywne zmiany hormonalne po operacji bariatrycznej są równoważone przez zaburzenia wchłaniania i niedobory żywieniowe” – wyjaśnia Lee.

„Chirurgia bariatryczna wydaje się być skuteczna w zwiększaniu stężenia męskich hormonów płciowych i zmniejszaniu stężenia żeńskich hormonów płciowych u otyłych mężczyzn. Jednak nasz przegląd sugeruje również, że chirurgia bariatryczna nie wpływa korzystnie na parametry nasienia” – wyjaśnia Lee. „W celu dokładniejszego zbadania wpływu chirurgii bariatrycznej na męskie hormony płciowe i jakość spermy konieczne jest przeprowadzenie długoterminowych badań porównawczych lub randomizowanych badań kontrolowanych o odpowiedniej mocy.”

Źródło artykułu:

Materiały dostarczone przez Springer. Uwaga: Treść może zostać zmieniona pod względem stylu i długości.