Chirurgia bólu pleców zmniejsza problemy z bólem związanym z życiem seksualnym

W przypadku pacjentów z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa, leczenie operacyjne jest bardziej skuteczne w zmniejszaniu bólu, który przeszkadza w aktywności seksualnej, w porównaniu z leczeniem nieoperacyjnym, donosi badanie opublikowane w listopadowym 15 wydaniu Spine, wydawanym przez Wolters Kluwer.

Życie seksualne jest istotnym czynnikiem dla większości pacjentów ze zwyrodnieniową spondylolistezą i stenozą kręgosłupa”, piszą dr Shane Burch z University of California-San Francisco i współpracownicy. „Leczenie operacyjne prowadzi do poprawy dolegliwości bólowych związanych z życiem seksualnym”, a także do zmniejszenia bólu i niepełnosprawności spowodowanych zwyrodnieniowymi schorzeniami kręgosłupa.

Niższy odsetek dolegliwości bólowych związanych z życiem seksualnym po operacji kręgosłupa

Badacze przeanalizowali dane z badania Spine Outcomes Research Trial (SPORT) – jednego z największych badań klinicznych dotyczących operacji schorzeń kręgosłupa. Pacjenci spełniający ścisłe kryteria zwężenia kręgosłupa lub zwyrodnieniowej spondylolistozy zostali losowo przydzieleni do leczenia operacyjnego lub niechirurgicznego.

Pacjenci ze zwężeniem kręgosłupa lub zwyrodnieniową spondylolistezą mają zwężenie lub ucisk na kanał kręgowy, co powoduje ból pleców, nóg i inne objawy. W badaniu SPORT pacjentom, u których początkowe leczenie niechirurgiczne nie przyniosło poprawy, zaoferowano możliwość przejścia na leczenie chirurgiczne.

W odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu około 30 procent pacjentów stwierdziło, że funkcje seksualne nie są dla nich istotne. Pacjenci ci byli starsi (średnia wieku 70 w porównaniu z 63 lat), częściej byli kobietami i osobami niezamężnymi, częściej też mieli współistniejące problemy ze stawami.

Spośród 825 pacjentów, którzy stwierdzili, że funkcje seksualne są dla nich istotne, 531 przeszło jakąś operację (odbarczenie lub zespolenie kręgosłupa) 294 otrzymało leczenie niechirurgiczne. Przed leczeniem 55 procent pacjentów twierdziło, że odczuwało przynajmniej pewien ból wpływający na ich życie seksualne.

Trzy miesiące po operacji kręgosłupa mniej niż 20 procent pacjentów nadal odczuwało ból związany z życiem seksualnym. Dla porównania, u około 40 procent pacjentów leczonych bez operacji nadal występował ból związany z aktywnością seksualną. Poprawa utrzymywała się przez cztery lata obserwacji i była znacząca w przypadku pacjentów poddanych dekompresji kręgosłupa w porównaniu z fuzją.

Badanie SPORT miało na celu wyjaśnienie korzyści wynikających z leczenia chirurgicznego w porównaniu z leczeniem nieoperacyjnym u pacjentów z dokładnie określonymi schorzeniami kręgosłupa. Wcześniejsze wyniki u pacjentów ze stenozą kręgosłupa/zwyrodnieniową spondylolistezą sugerowały, że leczenie operacyjne zapewnia większą poprawę w zakresie bólu i funkcjonowania.

Przewlekły ból pleców ma znane negatywne konsekwencje dla funkcji seksualnych, przyczyniając się do obniżenia jakości życia. Wcześniejsze badania sugerowały, że funkcje seksualne ulegają poprawie po leczeniu operacyjnym bólu pleców. Nowe badanie jest pierwszym, które obejmuje dużą liczbę pacjentów poddanych operacji kręgosłupa i pierwszym, które obejmuje grupę porównawczą pacjentów leczonych bez operacji.

„Impulsem do przeprowadzenia naszego badania była chęć rozpoczęcia procesu zrozumienia, w jaki sposób operacja kręgosłupa wpływa na życie pacjentów” – mówi dr Burch. „Ważnym aspektem dla wielu pacjentów jest życie seksualne. Dysponujemy bardzo ograniczonymi danymi na ten temat i musimy lepiej informować naszych pacjentów o tym, czego mogą się spodziewać po operacji.”

Przyszłe badania dostarczą pełniejszych informacji na temat tego, w jaki sposób operacja kręgosłupa może poprawić funkcje i aktywność seksualną. W międzyczasie dr Burch i współpracownicy sugerują, że chirurdzy i inni specjaliści opiekujący się pacjentami z bólem pleców powinni być świadomi wpływu operacji na funkcjonowanie seksualne i omawiać ten problem. Konkludują oni: „Funkcjonowanie seksualne ma znaczenie dla pacjentów z patologią kręgosłupa i należy się tym zająć”.